ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พ.ต.ท. อดิศักดิ์ ร่มจำปา สว.ธร.สภ.เมืองภูเก็ต
2 ร.ต.อ. ปิยะ ยงประเดิม รอง สวป.สภ.กมลา